Working from home – Cần thiết hay quyền lợi?

Coronavirus đang làm thay đi mô hình hot đng ca doanh nghiêp t văn phòng thành làm vic ti nhà. Hãy chun b cho doanh nghip ca bn.

Doanh nghiệp đang mở một văn phòng ở nước ngoài hoặc muốn nhân viên làm việc từ xa trong bối cảnh nỗi sợ coronavirus đang gia tăng – bất kể lý do gì, hệ thống mạng của doanh nghiệp đang mở rộng. Điều này thường có nghĩa là một mạng WAN dựa trên các bộ định tuyến thông thường, đòi hỏi nhiều nhân viên hơn, kiểm tra nhiều hơn và luôn đau đầu về vấn đề kỹ thuật.

Với SD-WAN thì không. SD-WAN cắt giảm thời gian triển khai từ vài tháng đến vài giờ và cắt giảm chi phí tương ứng cho doanh nghiệp

This Is How It Works

Bạn muốn biết thêm về SD-WAN?

Free Download

Hiệu quả tốt hơn với VPN sử dụng SD-WAN.

Check This Out

Hiên tại Tech Horizon là nhà phân phối Zyxel tại Việt Nam. Để được tư vấn giải pháp và sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Leave a comment

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.