Giải pháp cân bằng tải APV

1. Giới thiệu giải pháp APV APV Series Là sản phẩm ADC được xây dựng từ nền tảng phần cứng chuyên dụng, phục vụ với độ sẵn sàng cao, linh hoạt, mạnh mẽ và bảo mật.Mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất với việc tăng cường hiệu năng của tầng ứng dụng, kéo dài tuổi thọ cho các… Đọc tiếp

Qsync’s “Team Folder” Provides the Best File Sync Solution Across Teams and Devices

2017-10-13 Qsync's "Team Folder" Provides the Best File Sync Solution Across Teams and Devices Taipei, Taiwan, October 13, 2017 - In a recent webinar, QNAP® Systems, Inc. (QNAP®) promoted Qsync, a cross-device file sync solution for optimal teamwork. Qsync is equipped with powerful centralized management features while its "Team Folder" feature allows users to create their own team folders… Đọc tiếp