FortiDDoS – Giải Pháp bảo vệ DDoS của Fortinet

Bảo vệ chống lại các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán đã biết và Zero-day với FortiDDoS Giới thiệu Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) là một trong những mối đe dọa lâu đời nhất trên Internet. Mặc dù vậy, do tính đơn giản và hiệu quả của chúng, chúng tiếp… Đọc tiếp

FortiDDOS

FortiDDoS cung cấp giải pháp bảo mật không ngừng bảo vệ hệ thống trước nguy cơ bị tấn công DDoS. Với nhiều thuật toán phức tạp cùng với sức mạnh phần cứng được tăng tốc xử lý bởi chip FortiACIS, FortiDDoS có thể phát hiện và ngăn chặn được IP đang tấn công trong vong 2 giây góp phần… Đọc tiếp

FortiDDOS

FortiDDoS cung cấp giải pháp bảo mật không ngừng bảo vệ hệ thống trước nguy cơ bị tấn công DDoS. Với nhiều thuật toán phức tạp cùng với sức mạnh phần cứng được tăng tốc xử lý bởi chip FortiACIS, FortiDDoS có thể phát hiện và ngăn chặn được IP đang tấn công trong vong 2 giây góp phần… Đọc tiếp