EDR, XDR, MDR là gì ? Các công nghệ này có gì tối ưu hơn so với các giải pháp Endpoint truyền thống ?

Khái niệm EDR EDR viết tắt của “Endpoint Detection and Response”. Công nghệ này nhằm bảo vệ các hệ thống điểm cuối được kết nối mạng (PC, laptop, IoT, máy chủ, v.v.) khỏi các mối đe dọa mạng đã vượt qua các biện pháp bảo mật truyền thống (Endpoint phục vụ Anti-Virus cơ bản). EDR là một giải pháp… Đọc tiếp

Giải pháp Attack Surface Management (ASM)

Attack Surface Management là một giải pháp SaaS toàn diện, thường dựa trên các nền tảng giải pháp Threat Intelligence, được thiết kế để đánh giá các giao diện (bề mặt) tấn công của các công ty, tổ chức và các đối tác của họ. Công cụ này cung cấp một cái nhìn đầy đủ về các tài nguyên… Đọc tiếp