Fortinet – Giới thiệu về FortiOS 6.0

Ngày nay các công ty đang tìm cách để chuyển đổi mô hình kinh doanh của họ sang phương thức phân phối dịch vụ, họ đang áp dụng các công nghệ như điện toán đám mây, IoT và các mạng đám mây để đạt được sự nhanh nhẹn, tự động hóa trong các quy mô, tổ chức của doanh nghiệp. Sự kết nối về kĩ thuật số của các tổ chức ngày càng tăng, điều này thúc đẩy yêu cầu chuyển đổi về bảo mật, đây là những nơi mà yêu cầu về bảo mật được tích hợp vào các ứng dụng, thiết bị và mạng đám mây để bảo vệ dữ liệu kinh doanh trong các môi trường phức tạp này.

FortiOS™ 6.0 cung cấp hàng trăm tính năng mới, được thiết kế để cung cấp cho người dùng khả năng hiển thị thông số, hiển thị log nhiều hơn, tích hợp thêm vào đó là tính năng phát hiện mối đe dọa thông minh và phản hồi tự động rất cần thiết cho các công ty, tổ chức trong vấn đề rà soát, phát hiện các mối đe dọa.

Khả năng hiển thị mở rộng: Khả năng hiển thị và bảo vệ cần phải mở rộng trên toàn bộ bề mặt tấn công để thống nhất các mạng vật lý, IoT, thiết bị di động, người dùng và môi trường đa đám mây ngày càng phức tạp. Fortinet Security Farbic cung cấp cho các nhóm CNTT một cái nhìn toàn diện về các thiết bị, lưu lượng truy cập, ứng dụng, các sự kiện và khả năng ngăn chặn một mối đe dọa bất cứ nơi nào dọc theo chuỗi tấn công của nó.

Tích hợp tính năng rà soát các mối đe dọa nâng cao:  Việc tích hợp các thiết bị sử dụng các tiêu chuẩn mở, các hệ điều hành thông thường và các nền tảng quản lý thống nhất cho phép chia sẻ và tương quan với các mối đe dọa theo thời gian thực. Fortinet Security Fabric cũng hỗ trợ phát hiện các mối đe dọa nâng cao thông qua các phân tích phức tạp, tập trung mà khó hoặc không thể đạt được khi sử dụng các thiết bị bảo mật bị cô lập truyền thống.

 

Phản hồi tự động: Fortinet Security Fabric mới nhất tự động cung cấp đánh giá sự tin tưởng liên tục và sau đó cung cấp một phản ứng ngay lập tức, phối hợp để phát hiện các mối đe dọa.

 

Những tính năng nổi trội:

Bản phát hành FortiOS 6.0 cung cấp các khả năng quan trọng cần thiết để đảm bảo an toàn cho các tổ chức trong các cuộc tấn công kĩ thuật số. Một số tính năng và khả năng mới quan trọng trên các lĩnh vực giải pháp của bảo mật bao gồm:

  • Tích hợp tính năng gộp nhiều đường internet thông minh cho SD WAN.
  • Gắn thẻ nội dung (Asset tagging).
  • Tích hợp FortiCASB.
  • Hỗ trợ nhiều mạng cloud với các SDN.
  • Hỗ trợ FortiClient trên nền tảng Linux.
  • Các dịch vụ Fortiguard mới.
  • Kiểm soát IP (quarantine), cấm IP (IP ban).
  • Các tính năng nâng cao của Fortimail và Fortiweb.
  • Tự động hóa các tính năng do quản trị viên xác định.
  • Kiểm tra bảo mật tự động và kiểm tra mở rộng.

Leave a comment

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.