FORTICLIENT

FortiClient là một Fabric Agent cung cấp khả năng bảo vệ, tuân thủ và truy cập an toàn. Fabric Agent là một phần mềm chạy trên một thiết bị đầu cuối, chẳng hạn như máy tính xách tay hoặc thiết bị di động, giao tiếp với Fortinet Security Fabric để cung cấp thông tin, khả năng hiển thị và… Đọc tiếp