Giải pháp Attack Surface Management (ASM)

Attack Surface Management là một giải pháp SaaS toàn diện, thường dựa trên các nền tảng giải pháp Threat Intelligence, được thiết kế để đánh giá các giao diện (bề mặt) tấn công của các công ty, tổ chức và các đối tác của họ. Công cụ này cung cấp một cái nhìn đầy đủ về các tài nguyên… Đọc tiếp