Bitdefender: Managed Detection & Response (MDR)

Bitdefender MDR được xây dựng nhằm mục đích giúp doanh nghiệp giải quyết các thách thức bảo mật hiện nay. Với khả năng phục hồi, bảo vệ con người, hệ thống và dữ liệu của các tổ chức doanh nghiệp 24/7, giảm thiểu mệt mỏi do cảnh báo quá độ, hạn chế về kỹ năng và tài nguyên. Bitdefender… Đọc tiếp