Wifi 6 giải quyết vấn đề của các thế hệ wifi trước như thế nào?

Sự phát triển của chuẩn 802.11ax tập trung mạnh mẽ vào việc hỗ trợ cho mật độ người dùng cao hơn. Nó cũng mang lại tốc độ tăng đáng kể khoảng 40% so với 802.11ac Wave 2 và nhờ các công nghệ khác có trong WiFi 6, hiệu suất sẽ không giảm xuống khi có nhiều thiết bị kết nối với mạng.

Về cơ bản, có hai công nghệ tạo ra sự khác biệt thực sự trong WiFi 6: Orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) và tái sử dụng không gian Basic Service Set (BSS). Những điều này làm cho WiFi 6 trở thành công nghệ mới hiệu quả hơn nhiều so với 802.11ac.

OFDMA – Một phương pháp truy cập và quản lý các kênh không được kiểm soát đã được phát triển từ các kỹ thuật đã được sử dụng trong công nghệ truyền thông di động LTE (long-term evolution).

Cách tiếp cận này đã chứng minh là khả năng truy cập hoạt động rất tốt trong môi trường mật độ cao và vì nó không gây ra tranh chấp, khắc phục một trong những vấn đề chính của các thế hệ WiFi trước đây. Đơn giản OFDMA cho phép nhiều tín hiệu được gửi qua cùng một line hoặc kênh cùng một lúc.

Giao thức này hoạt động bằng cách chỉ định một khoảng thời gian cho mỗi lần truyền, sau đó được sử dụng để phân chia tần số và cho phép mỗi bộ truyền hoặc thiết bị lấy lần lượt tại khoảng thời gian được chỉ định. Điều này cho phép nhiều người dùng truyền tải cùng một lúc nhưng không có bất kỳ sự tranh chấp nào, tần số được phân chia một cách hiệu quả và việc truyền được gửi theo trình tự nhưng tất cả xảy ra quá nhanh và nó không thể được nhận biết bởi người dùng.

Kết quả là các kết nối được sắp xếp hợp lý và hiệu quả hơn nhiều. Các nhà phát triển chipset lớn đã nghiên cứu bổ sung tính năng OFDMA cho các công nghệ của họ và những tiến bộ này đã giúp cho IEEE có thể đưa nó vào chuẩn 802.11ax.

Tái sử dụng không gian Basic Service Set (BSS) là một kỹ thuật tương tự nhưng được sử dụng để giảm sự tranh chấp giữa các điểm truy cập. Do đó, nó hoạt động trong việc khai thác với OFDMA để cung cấp mật độ lớn hơn.

Trong phương pháp này, một màu được gán cho từng dịch vụ cơ bản (BSS) hoặc loại truyền. Nếu cùng một loại dịch vụ đang cố gắng truyền trên cùng một kênh cùng một lúc, điều này có thể gây ra mức độ nhiễu cao. Bằng cách sử dụng các nhận dạng màu, các truyền phát cùng loại phát ra từ các điểm truy cập khác nhau có thể được tách rời nhau, do đó tránh nhiễu đồng kênh. Điều này cho phép nhiều điểm truy cập được sử dụng trong cùng một vùng lân cận và không phải chờ dung lượng trống trên kênh đó.

Điều đáng nói là công nghệ ăng ten thông minh độc đáo và được Zyxel phát triển, có thể giảm nhiễu đồng kênh hơn nữa và mang lại hiệu suất tái sử dụng không gian rất tốt trong phạm vi ngắn hơn. Điều này thực sự giúp cải thiện hiệu suất trong môi trường mật độ cao dày đặc.

Leave a comment

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.