Fortinet được công nhận là “Gartner Peer Insights Customer’s Choice for WAN Edge ” năm 2020.

Fortinet® – Leader trong các giải pháp tích hợp và tự động trong an ninh mạng. Năm 2020, Fortinet đã được công nhận là “Gartner Peer Insights Customers’ Choice for WAN Edge Infrastructure” cho các giải pháp Secure SD-WAN. Sự khác biệt của The Gartner Peer Insights Customers’ Choice là dựa trên phản hồi và đánh giá từ người dùng cuối có sử dụng sản phẩm Fortinet Secure SD-WAN.

Fortinet đã thiết lập khái niệm Secure SD-WAN với việc giới thiệu chức năng SD-WAN tích hợp vào FortiGate Next-generation Firewalls vào năm 2016. Kể từ đó, mạng lưới bảo mật của Fortinet đã tiếp cận với SD-WAN đã tăng cường trải nghiệm của người dùng trong khi giảm chi phí và sự phức tạp cho các tổ chức thuộc mọi quy mô và ngành nghề trên toàn thế giới. Ngày nay, Fortinet đang đứng ở khung Leader trong nhóm “Secure Secure SD-WAN” với hơn 21.000 khách hàng SD-WAN trên toàn cầu (Gartner).

Giải pháp Secure SD-WAN của Fortinet cũng được Gartner công nhận trong “Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure”. Fortinet cũng được cho là sản phẩm với khả năng thực thi cao nhất và tầm nhìn xa nhất. Ngoài ra, Fortinet nhận được số điểm cao nhất  “Security-Sensitive WAN” trong nghiên cứu báo cáo của Gartner tháng 11 năm 2019 có tên là “Critical Capabilities for WAN Edge Infrastructure”.

Với tổng số 263 đánh giá được xác minh vào ngày 24 tháng 3 năm 2020 từ khách hàng của Fortinet ở mọi quy mô và ngành nghề đã cung cấp các đánh giá trung thực. Fortinet tin rằng, khả năng cung cấp giải pháp ở doanh nghiệp như NGFW, IPS và SD-WAN tích hợp trong network firewall, đã góp phần tạo nên sự khác biệt này. Sau đây là một vài đánh giá từ một số khách hàng của Fortinet trên 21.000 khách hàng SD-WAN:

“Giải pháp đứng đầu trong công nghệ SD-WAN” – Infrastructure and Operations, công ty từ $ 250 – 500 triệu USD

“Chúng tôi đã sử dụng giải pháp SD-WAN của FortiGate được khoảng 6 tháng. Tại trung tâm chúng tôi sử dụng FortiManager và FortiGate 100F, một thiết bị vật lý được kết nối với nó. Trong các chi nhánh của chúng tôi, chúng tôi sử dụng mô hình Forti 60E (hỗ trợ DSL). Nhờ vào giải pháp SD-WAN, chúng tôi sử dụng tất cả các đường dây của mình một cách hiệu quả. Chúng tôi hài lòng với giải pháp SD-WAN của Fortinet với việc dễ dàng thực hiện và hiệu quả cao”

“Thực hiện đơn giản, quản lý mạnh mẽ và các tùy chọn cấu hình phong phú tính năng” Senior Network Engineer, công ty từ $ 500M – 1B USD

“Chúng tôi rất hài lòng với các giải pháp Fortinet NGFW và SD-WAN. Về cấu hình dễ dàng, CLI mạnh mẽ cùng các tính năng mới được bổ sung thường xuyên, khiến chúng tôi rất hài lòng với giải pháp. Fortinet có thể không tập trung nhiều vào SD-WAN như các nhà cung cấp khác làm, nhưng họ có một danh mục đầu tư rộng rãi và việc tích hợp bảo mật NGFW và SD-WAN vào một nền tảng duy nhất đã giúp cho việc quản lý cấu hình, xử lý sự cố trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhanh chóng chuyển các công nghệ và tính năng SD-WAN của họ ngang bằng với các nhà cung cấp SD-WAN chuyên dụng khác. Giải pháp NGFW của Fortinet cực kỳ mạnh mẽ, hiệu suất cao và rất nhiều tính năng. Trong cài đặt NGFW ta có thể tùy chỉnh theo ý của chúng ta. Điều này tốt hơn nhiều so với giải pháp trước đây của chúng tôi rất đã biết”

Leave a comment

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.