FortiWan

1. Giới Thiệu:

   FortiWAN là dòng sản phẩm Link Balacing chuyên dụng của Fortinet. Thiết bị tích hợp các tính năng:
    Link Load Balancing:
    Thiết bị tích hợp khả năng cân bằng tải cho kết nối Internet của doanh nghiệp.
    Thiết bị sẽ chịu nhiệm vụ cân bằng toàn bộ traffic kết nối đến các ISP từ phía các User bên trong, phân chia tải cũng như tối ưu được hiệu quả sử dụng đường truyền của User, đảm                  bảo tính dự phòng khi một trong các đường truyền gặp sự cố.
    Tunnel Routing:
     Là tính năng cho phép kết nối giữa 2 hoặc nhiều Site với nhau bằng cách cộng gộp Bandwith tất cả các đường kết nối ISP lại, nhằm tăng cường băng thông, tăng cường hiệu quả                    truyền dẫn giữa các Site với nhau trong hệ thống.
     MultiHoming:
     Là tính năng cho phép kết nối nhiều đường truyền ISP đến 1 tên miền Web/Mail/Application Server. Từ đó tăng cường khả năng phục vụ của các dịch vụ.
     Ngoài ra, tính năng này còn hỗ trợ cân bằng tải cho Server theo các giao thức Layer 4 – giúp tăng cường khả năng phục vụ và khả năng dự phòng của hệ thống Server.
     Khả năng giám sát, quản lý băng thông:
     FortiWAN hỗ trợ khả năng giám sát và quản lý băng thông hiệu quả bằng các công cụ tích hợp sẵn trên giao diện của thiết bị.
2. Mô hình triển khai:
    Mô hình Link Load Balacing (Outbound):
    Đây là mô hình phổ biến, triển khai cho các đối tượng khách hàng có nhu cầu tăng cường hiệu quả sử dụng đường truyền Internet, phục vụ cho kết nối của User từ bên trong.
    Các ưu điểm từ FortiWAN :
 •     Hỗ trợ từ 3-50 WAN Link
 •    Cho phép kết nối nhiều ISP khác nhau
 •    Cho phép kết nối nhiều giao thức khác nhau (DSL, PON, TDM)
 •    Cho phép kết nối với các băng thông khác nhau
 •    Hỗ trợ các cơ chế dự phòng

Mô hình Inbound Load Balancing và Server Load Balancing:

 

Mô hình kết nối hỗ trợ cho việc tối ưu hóa khả năng phục vụ của các Server Web/Mail/Application.

 •    Hỗ trợ từ 3-50 WAN Link
 •    Cho phép kết nối nhiều ISP khác nhau
 •    Cho phép kết nối nhiều giao thức khác nhau (DSL, PON, TDM)
 •    Cho phép kết nối với các băng thông khác nhau
 •    Hỗ trợ các cơ chế dự phòng
 •    Hỗ trợ cân bằng tải cho hệ thống các Server

     Mô hình Tunnel Routing kết hợp VPN:

 

    Cho phép kết nối VPN giữa 2 Site với khả năng cộng gộp băng thông của tất cả các đường truyền, giúp tăng tốc độ truyền dẫn dữ liệu và khả năng dự phòng.

Leave a comment

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.