Web Application Firewall

Là thế hệ Next-Generation WAF, hỗ trợ các cơ chế phòng chống tấn công tiên tiến nhất cho : SQL injection hay crosssite, tấn công DDoS…, nhận diện và ngăn chặn các kiểu tấn công và xâm nhập như Zeroday Attach, thông qua các luồng traffic bất thường. Tối ưu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/tổ chức bằng việc giảm thiểu các rủi ro do sự xâm nhập trái phép hay tắc nghẽn, gián đoạn hệ thống Web…

Danh mục:

Mô tả

Các sản phẩm Web Application Firewall

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Web Application Firewall”