FortiADC

Với nhu cầu băng thông cho ứng dụng ngày càng tăng, các phương tấn công nhằm vào hệ thống mạng cũng ngày càng phức tạp và khó phát hiện, thách thức đặt ra đó là vấn đề về bảo mật và nâng cao hiệu quả ứng dụng tới người dùng.

FortiADC ra đời với chức năng cân bằng tải cho các máy chủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo tận dụng hiệu năng máy chủ sẵn có, tránh tình trạng quá tải lên máy chủ dẫn đến hệ thống gặp sự cố hay ngừng hoạt động.

Danh mục:

Mô tả

Với nhu cầu băng thông cho ứng dụng ngày càng tăng, các phương tấn công nhằm vào hệ thống mạng cũng ngày càng phức tạp và khó phát hiện, thách thức đặt ra đó là vấn đề về bảo mật và nâng cao hiệu quả ứng dụng tới người dùng.

FortiADC ra đời với chức năng cân bằng tải cho các máy chủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo tận dụng hiệu năng máy chủ sẵn có, tránh tình trạng quá tải lên máy chủ dẫn đến hệ thống gặp sự cố hay ngừng hoạt động.

  • Application-aware: phân phối traffic thông minh
  • Web Application Firewall: ngăn chặn các lỗ hổng tấn công trên các ứng dụng web
  • QoS: đảm bảo băng thông cho các ứng dụng thông qua các policy do người dung cài đặt
  • 24×7 application: tự động thay đổi thông tin kết nối thông qua các đường truyền WAN khi hoạt động ở Global Load Balance và Link Load Balance.

Mô hình đơn giản triển khai FortiADC trên hệ thống mạng:

FortiADC hỗ trợ cân bằng tải dựa trên Round Robin, Weighted Round Robin, Least Connection, Weights Least Connection, …

FortiADC cân bằng tải ở layer 7 với các giao thức HTTP, HTTPS, SSL; hỗ trợ cân bằng tải ở layer 4 với các giao thức TCP, UDP.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “FortiADC”