Application delivery controllers

 

Dòng sản phẩm Array APV Series cung cấp khả năng sẵn sàng, tính mở rộng, tăng hiệu suất, bảo mật và kiểm soát chặt chẽ giúp các ứng dụng và dịch vụ điện toán đám mây hoạt động một cách hiệu quả.

Được xây dựng từ nền tảng phần cứng chuyên dụng, phục vụ với độ sẵn sàng cao,  linh hoạt, mạnh mẽ và bảo mật , tích hợp các tính năng :

  • Load  Balance  (  Inboud/Outbound  )
  • SSL Acceleration
  • Caching
  • Compression
  • Application Security
  • L7  scripting

và rất nhiều tính năng  quan trọng khác…

Mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất với việc tăng cường hiệu năng của tầng ứng  dụng, kéo dài tuổi thọ cho các  thiêt bị Server…

Danh mục:

Mô tả

Các dòng sản phẩm APV:

APV Series Specifications

1600 v5 2600 v5 3600 v5 6600FIPS 7600 11600
Connections per Second 280K 350K 1M 1M 1.7M 3M
Concurrent Connections 2M 4M 8M 16M 20M 20M
Throughput 3.5 Gbps 20 Gbps 35 Gbps 35 Gbps 80 Gbps 140 Gbps
SSL Transactions per Second 2K 5.5K 35K 9K 70K 70K
SSL Concurrent Connections 140K 1M 1M 2M 4M 4M
SSL Throughput 1.5 Gbps 5 Gbps 15 Gbps 2 Gbps 45 Gbps 50 Gbp

vAPV Specifications

Throughput Hypervisor Support VM Requirements
Up to 4Gbps
VMware, Hyper-V, XenServer, KVM, OpenXen, Huawei, Array AVX Series
Supports 2 or 4 vCPUs. Requires minimum 4 Virtual Network Adaptors,
2GB RAM, 40GB Disk

 


Resources:

DataSheet

Case Studies

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Application delivery controllers”