GS2220 Series

8-port GbE L2 Switch with GbE Uplink

8-port GbE L2 PoE Switch with GbE Uplink

24-port GbE L2 Switch with GbE Uplink

24-port GbE L2 PoE Switch with GbE Uplink

48-port GbE L2 Switch with GbE Uplink

48-port GbE L2 PoE Switch with GbE Uplink

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Danh mục:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “GS2220 Series”