Vào ngày 09.11.2019 vừa qua, tại Think in Box, Buổi workshop với chủ đề “Transform Your Security With DX Business” được phối hợp giữa Tech Horizon và Waren- Trung tâm đào tạo chuyên gia quản trị mạng và bảo mật” diễn ra thành công tốt đẹp với sự góp mặt của nhiều quý anh, chị, em đối tác & khách hàng.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo