Giải pháp Fortimail

Fortimail- hệ thống bảo mật cho email phổ biến nhất hiện nay

1. Giới thiệu giải pháp Fortimail

FortiMail™ là một hệ thống bảo mật chuyên nghiệp cho thư điện tử, cho phép bảo vệ theo nhiều lớp chống lại những nguy cơ tinh vi gồm cả Spam, Virus, Worm và Spyware.

Hệ thống FortiMail dựa về Hệ điều hành chuyên nghiệp, có thể cấu hình được, có khả năng “quét sạch” email qua các Cơ cấu FortiMail antispam, antivirus và antispyware tương ứng.

Giải pháp bảo mật tổng thể cho dịch vụ Email của Fortinet với sản phẩm FortiMail cung cấp hệ thống bảo mật tổng thể cho dịch vụ Email khỏi các rủi ro và đe dọa bảo mật ở mọi quy mô doanh nghiệp.

Để đảm bảo việc bảo vệ được tin cậy, FortiMail dựa vào các dịch vụ an ninh mạng toàn cầu do Fortinet thiết lập – FortiGuard™ antivirus, antispyware và antispam security subscription service cập nhật 24/24×7 với đội ngũ Nghiên cứu đông đảo khắp thế giới.

FortiMail có độ linh hoạt tuyệt vời trong khai thác và triển khai, Khả năng định tuyến email rất mạnh theo cả hai hướng, Hỗ trợ QoS, Khả năng Ảo hóa, Khả năng Lưu trữ… với chi phí tổng thể nhỏ nhất.

2. Các ưu điểm nổi bậc của Fortimail

  • Nâng cao hiệu suất lao động cho nhân viên bằng cách giảm thiểu các email không mong muốn cho doanh nghiệp.
  • Giảm chi phí cho việc tiêu tốn tài nguyên hạ tầng mạng phải trả cho số lượng lớn spam hằngngày.
  • Kiểm soát được các nguy cơ tấn công thông qua việc sử dụng email.
  • Hỗ trợ xây dựng chính sách bảo mật email nhờ các cơ chế Định tuyến và Lưu trữ email chuyênnghiệp.
  • Cấu hình linh hoạt với 3 chế độ hoạt động tùy chọn: Transparent, Gateway và Servermode.
  • Giảm yêu cầu nhân lực quản trị mạng nhờ sử dụng kiến trúc phần cứng xây dựng chuyên dụng. Khả năng Quản trị, Kết xuất, Lưu trữ, Báo cáo mạnh mẽ và Cậpnhật hoàn toàn tự động.
  • Cập nhật thường xuyên được duy trì nhờ dịch vụ FortiGuard ở mức độ caonhất.
  • Chi phí vận hành khai thác giảm đáng kể nhờ khả năng Cấu hình, Lắp đặt cực kỳ dễ dàng nhờ giao diện đồ họa tíchhợp.

3. Bản so sánh Fortimail với các hãng khác

Product Comparison BarracudaSpam FirewallModel300 SymantecBrightmail Version6.0.5  

SophosES1000

TrendMicro InterScan™ MessagingSecurity Kaspersky®Total SpaceSecurity NinjaEmailSecurity Version2.1 Symantecfor ExchangeVersion 6.0.0.177 McAfeeSecure InternetGateway  

FortinetFortiMail2000

PostiniEmailSecurity Service
Anti-Spam Features
Policy-Based User Settings

No

No

Yes

No Yes Yes

No

Yes

Yes

Yes

Multiple Scanning Engines

Yes

Yes

Yes

Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Dedicated Image Spam Engine

No

No

Yes

Yes Yes Yes

No

Yes

Yes

Yes

RBL

Yes

Yes

Yes

Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

SPF

Yes

No

No

Yes Yes Yes

No

Yes

No

Yes

SURBL

No

No

No

Yes Yes Yes

No

Yes

Yes

Yes

Antispoofing

Yes

No

Yes

Yes No Yes

No

Yes

Yes

No

Antiphishing

Yes

Yes

Yes

Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Backscatter

No

No

Yes

No No No

No

No

No

No

Anti-DHA

Yes

No

Yes

Yes No No

No

Yes

Yes

Yes

Tarpitting

Yes

Yes

Yes

No No No

Yes

No

Yes

No

SMTP Banner Delay

No

No

No

No No No

No

No

No

No

Regular Expressions in Rules

Yes

No

No

No Yes Yes

No

Yes

Yes

No

Personal Allow and Block Lists

Yes

Yes

Yes

Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Personal Contacts Allowed

No

Yes

No

Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Auto-Allow List for Outgoing E-mail

No

Yes

No

No No Yes

Yes

Yes

Yes

No

Spam Redirection

No

Yes

Yes

Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Personal Quarantine

Yes

Yes

Yes

Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Global Rules

Yes

Yes

Yes

Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Subject Modification

Yes

Yes

Yes

No Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

IP-Reputation

Yes

Yes

Yes

Yes No No

No

Yes

Yes

Yes

POP Connector Support

No

No

No

No Yes Yes

No

No

Yes

No

Anti-Virus Features
Multiple AV Engine Providers

No

No

No

Yes No Yes

No

No

No

Yes

AV Engine Number

1

2

2

2 1 2

2

1

2

3

Internal AV Scanning

No

No

No

Yes Yes Yes

Yes

Yes

No

No

Attachment Filtering
Policy-Based User Settings

No

No

Yes

Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Inappropriate Content Control

No

No

No

No No No

No

No

No

No

Internal Filtering

No

No

Yes

Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

No

Outbound Filtering

No

No

Yes

Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Inbound Filtering

Yes

No

Yes

Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Regular Expressions

No

No

Yes

Yes No Yes

Yes

No

Yes

No

Disclaimers
Global Disclaimers

Yes

No

Yes

Yes Yes Yes

No

Yes

Yes

Yes

Policy-Based Disclaimers

No

No

Yes

Yes Yes Yes

No

Yes

No

Yes

Embedded Attachments

No

No

Yes

Yes Yes Yes

No

No

No

Yes

Optional User Controls

No

No

Yes

Yes No Yes

No

No

No

Yes

Management
Reporting

Yes

Yes

Yes

Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Quarantine Options

Yes

Yes

Yes

Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Multi-Server Replication

No

No

Yes

Yes Yes Yes

Yes

Yes

No

No

Cluster Support

No

No

Yes

Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

No

Domain E-mail Masquerading

No

No

No

No No No

No

No

No

No

Domain E-mail Routing

No

No

No

No No No

No

No

No

No

Web Console

Yes

Yes

Yes

Yes Yes No

No

Yes

Yes

Yes

Full Active Directory Integration

No

No

Yes

Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Operator Mode
Server Mode

No

No

No

No No No

No

No

Yes

No

Gateway Mode

Yes

Yes

Yes

Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Transparent Mode

No

No

No

No No No

No

No

Yes

No

 

Leave a comment

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.

Support Online

Hỗ trợ kỹ thuật
0934.469.636 ( Mr.Hiếu Vũ )
Hỗ trợ kinh doanh
0981.686872 ( Mr.Hiền)
0903.161.214 ( Mr.Đạt )