FortiWeb

Sản phẩm FortiWeb – là các hệ thống Web Application Firewall chuyên dụng, bảo mật nhiều lớp, cho phép bảo vệ chống lại các nguy cơ đến ứng dụng cho các doanh nghiệp mọi cỡ – từ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp lớn tới các nhà cung cấp dịch vụ/ứng dụng trực tuyến, các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây SaaS.

FortiWeb bảo vệ cho các ứng dụng Web của bạn và dữ liệu trong bối cảnh phải đối mặt với Internet khỏi những tấn công và nguy cơ thất thoát dữ liệu. Bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến nhất, cho phép bảo vệ theo cả hai hướng trước các tấn công tinh vi như SQL injection và cross-site scripting. FortiWeb giúp bạn phòng chống trộm cắp dữ liệu, gian lận tài chính, nguy cơ gián điệp “điện tử”.

FortiWeb cung cấp cho bạn công nghệ bạn cần để Giám sát và Thực thi các tuân thủ của chính phủ về an ninh mạng và bảo mật, thực thi chính sách nội bộ doanh nghiệp cũng như cung cấp cho bạn những thực tiễn tốt nhất trong lĩnh vực Bảo mật Ứng dụng.

Tăng nhanh công tác Triển khai và Giảm thiểu Chi phí

FortiWeb cho phép giảm thiểu Đáng kể chi phí triển khai nhờ việc kết hợp nhiều Kỹ thuật/Công nghệ trong một:

  • Web Application Firewall,
  • Web Traffic Acceleration,
  • Application Traffic Balancing
  • Không tính License trên User sử dụng

Geo IP Data Analytics

Khả năng phân tích dữ liệu trong thời gian thực của FortiWeb tạo nên một công cụ phân tích giúp các tổ chức – doanh nghiệp phân tích các ứng dụng Web của mình, phân tích mức độ sử dụng ứng dụng web từ nhiều khía cạnh, giúp hướng các yêu cầu đến các vị trí địa lý thích hợp hơn.

Kết hợp với FortiGate

FortiWeb được thiết kế để sử dụng kết hợp với FortiGate, các hệ thống không “dẫm chân lên nhau” mà thực sự cần thiết vào bổ sung cho nhau.

Một trong các nhiệm vụ đầu tiên của FortiGate (hay Firewall nào đó) là phân tách các luồng lưu lượng đến. Các yêu cầu tới Web server sẽ được xử lý để chuyển tới FortiWeb cho các mục đích bảo mật ứng dụng Web. Các lưu lượng khác vẫn được xử lý trên FortiGate với mục đích bảo mật thông thường.

Các chế độ triển khai

Proxy Mode

Transparent Mode

Offiline Protection Mode

Leave a comment

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.

Support Online

Hỗ trợ kỹ thuật
0934.469.636 ( Mr.Hiếu Vũ )
Hỗ trợ kinh doanh
0981.686872 ( Mr.Hiền)
0903.161.214 ( Mr.Đạt )